Port Privacy

Port Privacy

Port Privacy B.V. adviseert havenbedrijven over juridische en organisatorische privacyvraagstukken, zoals de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Port Privacy is opsteller van de sectorbrede privacy gedragscode voor het toegangsverleningsbeleid van ISPS-bedrijven.