Werkwijze

Werkwijze

Elke zaak begint met een gesprek. Wat is de stand van zaken? Wat moet er gebeuren? Wat is het doel?

Daarna volgt de juridische vertaling van de feiten. Wat is uw juridische positie? Waar liggen uw kansen en risico’s?

Vervolgens maken we een plan. Wat moet er gebeuren, wanneer en door wie? Moet de organisatie worden doorgelicht, is het opstellen van gedragsregels aan de orde, kan er worden onderhandeld of is een procedure noodzakelijk?

Uiteraard vindt steeds intensief overleg plaats. Poot Privacy is helder, efficiënt en klant- en resultaatgericht.

Neem contact op met Poot Privacy voor meer informatie.