Intellectueel eigendom

Poot Privacy is, tenzij anders wordt vermeld, rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van deze website en de daarop geplaatste informatie. Anders dan voor eigen gebruik is het gebruik van deze website en de daarop geplaatste informatie niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poot Privacy.