Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website dient ter informatie en niet als juridisch advies. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de grootste zorgvuldigheid kan volledige juistheid niet worden gegarandeerd. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard voor schade als gevolg van het gebruik van deze website en de daarop geplaatste informatie. Datzelfde geldt voor schade als gevolg van virussen of het gebruik van informatie van derden waarnaar wordt verwezen.