Advies & bijstand

Advies & bijstand

Wordt uw organisatie geconfronteerd met een datalek? Wilt u weten of u verplicht bent om een speciale functionaris gegevensbescherming aan te stellen? Wilt u boetes voorkomen en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Poot Privacy staat u graag bij met voortvarend advies en doortastend optreden.

Bent u benieuwd naar mijn werkwijze of het tarief, klik dan op de links. Neem voor meer informatie of directe actie, contact op met Poot Privacy.