Cameratoezicht bij een vermoeden van diefstal door werknemer?

Cameratoezicht bij een vermoeden van diefstal door werknemer?

Ja camera’s zijn inzetbaar bij een vermoeden van diefstal

Hoewel heimelijk filmen strafrechtelijk verboden is, wordt een opname  met de verborgen camera in een ontslagzaak als bewijs toegelaten als wordt voldaan aan de navolgende eisen.

Gerechtvaardigd belang

De werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben om camera’s in te zetten. Het tegengaan van diefstal of ‘onregelmatigheden bij de kassa’ is zo’n gerechtvaardigd belang. Een vermoeden van diefstal moet wel voldoende concreet zijn.

Is er een gerechtvaardigd belang dan weegt dit zwaarder dan de inbreuk op persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Waarheidsvinding gaat boven onrechtmatig verkregen bewijs.  Sterker nog, bewijs wordt alleen in bijzondere omstandigheden uitgesloten.

Noodzakelijk

De camera moet noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Als er andere, minder ingrijpende maatregelen zijn om het doel te bereiken, dan wordt niet voldaan aan deze eis. Een heimelijke camera moet altijd een tijdelijke maatregel zijn.

Gegevens beveiligen

De video-opname dient te worden beveiligd om de privacy van gefilmden toch zoveel mogelijk te beschermen.

Niet langer bewaren dan noodzakelijk

De video-opname dient niet langer te worden bewaard dan strikt noodzakelijk.

Niet inzetten voor andere doeleinden

De camera mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het beoordelen van het functioneren van een werknemer. Camerabeelden ter lering en vermaak aan de rest van het personeel tonen of gebruiken in functioneringsgesprekken, gaat een stapje te ver.

Achteraf werknemers informeren

Werknemers dienen achteraf alsnog te worden geïnformeerd.

Vooraf melden bij Autoriteit Persoonsgegevens

Een werkgever die voornemens is om verborgen camera’s te plaatsen is gehouden om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot: regel het vooraf

Uiteraard is het raadzaam om het gebruik van camera’s op de werkvloer (vooraf) te regelen. Laat de OR en de werknemers er mee instemmen, maak de regeling onderdeel van de arbeidsovereenkomst en neem het op in de personeelsgids. Uiteraard geldt dat als er een regeling is, die dan ook gevolgd moet worden.

Meer informatie? Neem dan contact met mij op.


Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/610811.cloudwaysapps.com/xjfdydnwxr/public_html/wp-content/themes/twentythirteen-child/content.php on line 58